K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Majątek

  Struktura własnościowa:
  Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, posiadającą osobowość prawną oraz prowadzącą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

  Majątek:
  Majątkiem Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego jest prawo własności gruntów oraz użytkowania wieczystego gruntów oraz własność położonych na nich budynków w Warszawie, aparatura naukowa oraz pozostałe środki trwałe, materiały, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa obrotowe.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował/modyfikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 07.11.2017
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Wojciech Derej
  Dokument z dnia: 07.11.2017
  Dokument oglądany razy: 9585
Strona Podmiotowa Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy