K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Przyjmowanie skarg i wniosków

  Skargi i wnioski:

  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek i należy przesyłać je na adres:

  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Departament Kontroli i Nadzoru
  ul. Senatorska 12 pok. 224
  00-082 Warszawa

  Zgodnie z §8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

  Skargi i wnioski telefonicznie należy wnosić u pracowników pod nr tel.:
  (22) 2443 159
   
  Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesłać pod nr:
  (22) 2443 283
   
  Skargi i wnioski wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres:
  kontakt@msit.gov.pl lub wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą.

  Przyjęcia interesantów w celu złożenia skargi lub wniosku do protokołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie. Interesantów przyjmuje Departament Kontroli i Nadzoru w:

  poniedziałki 14.15 - 17.15,
  środy 10.00 - 14.00.

     Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badwaczy
  01-982 Warszawa, Polska
  ul. Trylogii 2/16

  Tel. centr.:
  (22) 569 99 99

  Biuro Dyrektora
  (22) 569 99 00

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował/modyfikował: Bartłomiej Hulisz
  Publikacja dnia: 08.05.2023
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Wojciech Derej
  Dokument z dnia: 08.05.2023
  Dokument oglądany razy: 8804
Strona Podmiotowa Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy