K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Zamówienia publiczne

  UWAGA: IS - PIB (Zamawiający) informuje, że z dniem 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. powyżej tzw. progów unijnych) Wykonawcy zobowiązani są do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,  opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegóły dotyczące zasad składania przedmiotowego dokumentu określa każdorazowo treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów unijnych. 

  Zachęcamy do zapoznania się instrukcję składania JEDZ zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

  https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz

  klauzula informacyjna_zamówienia publiczne

  Uwaga!
  Jeżeli w Państwa przeglądarce stron WWW wystąpi problem z wejściem do któregoś z ogłoszeń,  prosimy ponownie wybrać z Menu strony "Zamówienia publiczne" i spróbować ponownie otworzyć treść ogłoszenia.

  Brak danych
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował/modyfikował: Karol Milencki
  Publikacja dnia: 11.06.2019
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Krzysztof Przygoda
  Dokument z dnia: 11.06.2019
  Dokument oglądany razy: 503313
Strona Podmiotowa Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy