K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 07.06.2018, zmieniona z powodu:
  zmiana nazwy strony

  Przetargi

  UWAGA: IS - PIB (Zamawiający) informuje, że z dniem 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. powyżej tzw. progów unijnych) Wykonawcy zobowiązani są do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,  opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegóły dotyczące zasad składania przedmiotowego dokumentu określa każdorazowo treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów unijnych. 

  Zachęcamy do zapoznania się instrukcję składania JEDZ zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

  https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz

  Brak danych
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował/modyfikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 07.06.2018
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Krzysztof Przygoda
  Dokument z dnia: 07.06.2018
  Dokument oglądany razy: 359829
Strona Podmiotowa Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy