K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian
  • ET.26.4.2016 Przetarg nieograniczony na modernizacje części budynku przy ul. Trylogii 2/16 w Warszawie » Wersja z dnia: 07.09.2016
   Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert

  • ET.26.4.2016 Przetarg nieograniczony na modernizacje części budynku przy ul. Trylogii 2/16 w Warszawie » Wersja z dnia: 06.09.2016
   Powód wprowadzenia zmian: Pytania i odpowiedzi 5

  • OOP.26.6.2016.MC Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas (układ analityczny GC-MS/MS) wraz z osprzętem » Wersja z dnia: 06.09.2016
   Powód wprowadzenia zmian: Wyjaśnienia dla Wykonawców

  • ET.26.4.2016 Przetarg nieograniczony na modernizacje części budynku przy ul. Trylogii 2/16 w Warszawie » Wersja z dnia: 06.09.2016
   Powód wprowadzenia zmian: Pytania i odpowiedzi 4

  • OOP.26.6.2016.MC Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas (układ analityczny GC-MS/MS) wraz z osprzętem » Wersja z dnia: 05.09.2016
   Powód wprowadzenia zmian: Dodanie: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Załączniki do edycji. Załącznik nr 2 – JEDZ.

  • NBA.26.2.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego ze spektrometrem mas sprzężonego z izotopowym spektrometrem mas (układ GC/MS/C/IRMS) wraz z osprzętem » Wersja z dnia: 05.09.2016
   Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

  • NBA.26.2.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego ze spektrometrem mas sprzężonego z izotopowym spektrometrem mas (układ GC/MS/C/IRMS) wraz z osprzętem » Wersja z dnia: 05.09.2016
   Powód wprowadzenia zmian: Literówka

  • ET.26.4.2016 Przetarg nieograniczony na modernizacje części budynku przy ul. Trylogii 2/16 w Warszawie » Wersja z dnia: 05.09.2016
   Powód wprowadzenia zmian: Pytania i odpowiedzi 3

  • NFI.26.3.2016 Przetarg nieograniczony na dostawę ergometrów rowerowych i ergospirometru stacjonarnego » Wersja z dnia: 02.09.2016
   Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • OOP.26.5.2016. Dostawa materiału laboratoryjnego i części zamiennych (zużywalnych) dla układów analitycznych GC/MS i GC/MS/MS » Wersja z dnia: 02.09.2016
   Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował/modyfikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 11.07.2016
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Piotr Kalmus
  Dokument z dnia: 11.07.2016
  Dokument oglądany razy: 119067
Strona Podmiotowa Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy